Związek Miast Polskich popiera Program „Moje miasto bez elektrośmieci”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” uzyskał poparcie Związku Miast Polskich w formie patronatu honorowego nad projektem.

Wierzymy, iż ta inicjatywa przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej nie tylko wśród dzieci, ale i także wśród ich opiekunów-mieszkańców miast. Prawidłowe działanie systemu gospodarowania ZSEE jest możliwe tylko dzięki współpracy wszystkich podmiotów wymienionych przez ustawę – w tym gminy, instytucje oraz konsumentów.

Dziękujemy za poparcie naszej inicjatywy.

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy