Zapraszamy szkoły do potwierdzania udziału w Programie.

Od dnia dzisiejszego wszystkie zarekomendowane przez miasta szkoły mogą potwierdzać swój udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Szkoły otrzymają drogą pocztową oraz e-mailem specjalny formularz, w którym należy podać odpowiednie ilości uczniów w klasach III i odesłać go do Organizatora. Na tej podstawie przygotowane zostaną bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych do przeprowadzenia zajęć.

Istnieje możliwość wypełnienia formularza on-line, który znajduje się w zakładce „Informacje dla szkół”.

Serdecznie zapraszamy! Na zgłoszenia czekamy do 15 grudnia br.

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy