ElektroEko Mecenasem Polskiej Ekologii

Organizator konkursu "Przyjaźni Środowisku” przyznał ElektroEko tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Inicjatywa jest objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

ElektroEko zostało wyróżnione za wieloletnią działalność edukacyjną w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE).

Jury konkursu przyznało tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w uznaniu za wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci”. We wcześniejszych edycjach konkursu ElektroEko otrzymywało corocznie tytuł Promotora Ekologii za zorganizowanie:

  • Programu "Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”
  • Wystawy "Dwa światy elektrośmieci”
  •  Cyklicznego pikniku rodzinnego "Dzień troski o środowisko”. 

"Moje miasto bez elektrośmieci” to ogólnopolski projekt edukacyjny dedykowany gminom oraz znajdującym się na ich terenie placówkom oświatowym.

Dzięki współpracy z ElektroEko gminy mają szansę na wdrożenie efektywnego systemu zbierania elektrośmieci. Natomiast zaangażowane w działania edukacyjne szkoły mogą liczyć na atrakcyjne pomoce dydaktyczne (m.in. tablice multimedialne, rzutniki, elementy wyposażenia sal), finansowane z powołanego przez ElektroEko Funduszu Oświatowego.  Uczniowie i nauczyciele wiedzę na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami czerpią z bezpłatnie przekazanych materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie na potrzeby programu.

Co istotne – udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez gminy czy szkoły. Całość finansowana jest bowiem przez ElektroEko.

W programie "Moje miasto bez elektrośmieci” uczestniczy 2 500 szkół z całej Polski. Patronat nad programem sprawują Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska oraz Związek Miast Polskich.

 

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy