Łomża w programie „Moje miasto bez elekrośmieci”

Łomża została obejęta Ogólnopolskim Programem "Moje miasto bez elektrośmieci". Dla miasta oznacza to uruchomienie skutecznego systemu zbierania elektrośmieci, dla lokalnych szkół – szansę na pozyskanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Partnerem stworzonego przez ElektroEko programu edukacyjnego jest Urząd Miejski w Łomży.

 

Źródło: lomza.pl

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy