Inicjatywy ElektroEko

ElektroEko organizuje wiele inicjatyw edukacyjnych, których celem jest podnoszenie świadomości spoleczeństwa
w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Moje miasto bez elektrośmieci

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Moje miasto bez elektrośmieci" to autorski pomysł ElektroEko na realną pomoc dla samorządów we wdrażaniu zapisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikających z nowelizacji Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach. Program adresowany jest do szkół podstawowych i przedszkoli oraz gmin. Placówki oświatowe otrzymują pakiety...
Czytaj więcej

MASZ ZUŻYTĄ ŚWIETLÓWKĘ? Wrzuć ją do pojemnika z tym znakiem!

W 2010 roku ElektroEko zainicjowało program zbiórki zużytych świetlówek kompaktowych z gospodarstw domowych. W największych polskich miastach na osiedla mieszkaniowe i do instytucji publicznych dostarczono specjalnie przygotowane pojemniki. Akcja została wsparta kampanią edukacyjną z wykorzystaniem materiałów drukowanych oraz mediów. Dotychczas program wdrożono w kilkunastu miastach: Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Lublinie,...
Czytaj więcej

Przynieś z mieszkania do punktu zbierania

Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich, co do właściwego postępowania ze zużytym sprzętem. W ramach projektu od 2007 roku władze gmin udostępniają dozorowane miejsca, na których powstały punkty zbierania elektrośmieci. ElektroEko zapewnia odbiór i przetworzenie zgromadzonego sprzętu, a także szeroko zakrojone działania...
Czytaj więcej

Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE

Ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych, realizowany w latach 2007-2010..Wzięło w nim udział 360 000 uczniów oraz 700 000 rodziców. W trzech edycjach uczestniczyło ponad  5 000 szkół, czyli ponad 30% wszystkich szkół podstawowych w Polsce. W ramach programu uczniowie oraz nauczyciele otrzymali bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych. Program realizowany był...
Czytaj więcej

Dzień Troski o Środowisko

Zainicjowane przez ElektroEko cykliczne wydarzenie pod nazwą Dzień Troski o Środowisko jest połączeniem akcji edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, dobrej zabawy dla całej rodziny oraz zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdorazowo przez cały dzień wydarzeniu towarzyszą występy znanych muzyków i artystów. Za przyniesione elektrośmieci rozdawane są świetlówki...
Czytaj więcej

Wystawa Edukacyjna w Muzeum Techniki „Dwa Światy Elektrośmieci”

ElektroEko organizuje również wystawy edukacyjne o tematyce ZSEE. Największa z nich – „Dwa Światy Elektrośmieci” – była prezentowana w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W 2009 roku odwiedziło ją ponad 60 000 osób. W drugiej połowie 2010 roku eksponaty były dostępne również w innych polskich miastach...
Czytaj więcej

Kampanie edukacyjne w mediach

ElektroEko realizuje kampanie edukacyjne w mediach, zarówno w telewizji, na billboardach, w prasie codziennej oraz Internecie. Ich celem jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektroniczy oraz zachęcenie do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi czyli odnoszenia ich do punktów zbierania elektrośmieci....
Czytaj więcej

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy