Witamy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym („ZSEE”), wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz aktywizowanie mieszkańców miast do odnoszenia ZSEE w miejsca do tego przeznaczone („Punkty zbierania elekrośmieci”), co stanowi integralny element działań edukacyjnych.

W ramach programu powołany został Fundusz Oświatowy, w ramach którego przedszkola i szkoły otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych. Aby placówka oświatowa mogła korzystać z Funduszu Oświatowego musi spełnić 2 warunki:

  • przeprowadzić zajęcia edukacyjne, w oparciu o bezpłatne materiały edukacyjne programu
  • aktywnie zachęcać rodziców do oddawania na rzecz przedszkola, szkoły elekrośmieci do punktów zbierania lub samodzielnie organizować zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szczegóły dotyczące Funduszu Oświatowego.

W ramach programu przedszkola i szkoły mają dostęp do bezpłatnych pakiety materiałów edukacyjnych do realizacji zajęć lekcyjnych, są to min.: scenariusze zajęć dla nauczycieli, plakaty edukacyjne dotyczące elektrośmieci, informacje dla rodziców oraz specjalna, interaktywna forma zeszytu ćwiczeń (wersja dla szkół podstawowych).

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do dzieci, nauczycieli i jak i ich opiekunów, oraz do całego otoczenia przedszkola czy szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich.

 

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy