Patroni Honorowi

Minister Edukacji Narodowej

Ministerer Edukacji Narodowej reprezentuje jeden z najważniejszych resortów w Polsce, powołanych w celu wypełniania zadań należących do władz wykonawczych. Aktywności MEN są widoczne na wielu płaszczyznach m.in.: wychowania przedszkolnego, kształcenia zawodowego czy specjalnego, doboru podręczników wraz ze środkami dydaktycznymi oraz pomocy stypendialnej dla uczniów. Głównym celem przyświecającym działalności Ministra Edukacji...
Czytaj więcej

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska jest urzędem administracji państwowej. Jego misją jest współtworzenie polityki państwa, troska się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływ na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń. www.mos.gov.pl...
Czytaj więcej

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich jest organizacją o bogatych tradycjach międzywojennych. W latach 1917-1939 Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Związek prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami miejskimi. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach. Po...
Czytaj więcej

Patroni Medialni

Radio Bajka

RADIO BAJKA – pierwsza rozgłośnia radiowa dla dzieci i rodziców realizująca program o profilu poznawczo-edukacyjnym, dostępna w Warszawie – 87,8 MHz, Krakowie – 95,2 MHz, w Internecie oraz na Platformie cyfrowej Polsat. Mając za sobą wieloletnie doświadczenie w branży radiowo-telewizyjnej tworzymy treści, które zapełniają rynkową niszę wśród najmłodszych odbiorców i rodziców zainteresowanych prawidłowym...
Czytaj więcej

Wspólnota

Wspólnota jest jedynym w Polsce dwutygodnikiem trafiającym regularnie do większości działaczy samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz innych osób zatrudnionych w samorządzie. www.wspolnota.org.pl...
Czytaj więcej

Miesięcznik Dyrektora Szkoły

Miesięcznik Dyrektora Szkoły wydawany jest przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze. Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze to znany na rynku wydawca publikacji skierowanych do kierowniczej kadry w oświacie. Przygotowuje praktyczne materiały prawnooświatowe dla dyrektorów szkół i dyrektorów przedszkoli oraz dyrektorów zarządzających personelem w placówkach oświatowych. W ofercie wydawnictwa: Miesięcznik skierowany jest do...
Czytaj więcej

Gmina

Gmina Sztandarowym wydawnictwem Fundacji Promocji Gmin Polskich jest magazyn samorządowy „Gmina”, który ukazuje się od 1996 roku, w nakładzie od 2,5 do 5 tyś egzemplarzy. Do listopada 2011 r. ukazały się 134 edycje. Magazyn „Gmina” jest przygotowywany przez zespół redakcyjny we współpracy z przedstawicielami instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych, akademickich, specjalistami...
Czytaj więcej

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy