Witamy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Celem programu jest edukacja ekologiczna z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym („ZSEE”) i jego recyklingu. Działania kierujemy do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z klas 1-8, a także ich rodziców.

W ramach programu powołany został Fundusz Oświatowy, w ramach którego przedszkola i szkoły otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych. Aby placówka oświatowa mogła korzystać z Funduszu Oświatowego musi spełnić 2 warunki:

  • przeprowadzić zajęcia edukacyjne, w oparciu o bezpłatne materiały edukacyjne programu,
  • samodzielnie organizować zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zachęcając przy tym do aktywnego uczestnictwa rodziców i okolicznych mieszkańców.

Szczegóły dotyczące Funduszu Oświatowego.

W ramach programu przedszkola i szkoły mają dostęp do bezpłatnych pakietów materiałów edukacyjnych do realizacji zajęć lekcyjnych, są to min.: scenariusze zajęć dla nauczycieli, karty pracy, plakaty edukacyjne dotyczące elektrośmieci, informacje dla rodziców oraz specjalna, interaktywna forma zeszytu ćwiczeń (wersja dla szkół podstawowych).

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do dzieci, nauczycieli i jak i ich opiekunów, oraz do całego otoczenia przedszkola czy szkoły.

Program zdobył uznanie najwyższych instytucji otrzymując honorowe patronaty  Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich.

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy