Wywiad z Grzegorzem Skrzypczakiem – Prezesem Zarządu ElektroEko SA

Czym jest program „Moje miasto bez elektrośmieci”?

„Moje miasto bez elektrośmieci” to autorski pomysł naszej organizacji na realną pomoc dla samorządów we wdrażaniu zapisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikających z nowelizacji Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach. Program adresowany jest do gmin, ale beneficjentami są szkoły oraz społeczności lokalne. Jego celem jest wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Szkoły przystąpiwszy do programu, korzystają z Funduszu Oświatowego, który przeznaczony jest na zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Jakie korzyści może odnieść gmina w związku z przystąpieniem do tego programu?

„Moje miasto bez elektrośmieci” to przedsięwzięcie, które przynosi korzyści wszystkim uczestnikom. Dlaczego? Gmina przystępując do programu, udostępnia mieszkańcom efektywny i komfortowy system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a koszty związane z jego organizacją oraz obsługą pokrywa ElektroEko. Oznacza to również szereg korzyści:

  1. ElektroEko wspiera działania gminy związane z edukowaniem i informowaniem mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z ZSEE.
  2. W przypadku dużych elektrośmieci, jak lodówka lub pralka, mieszkańcy mogą zamówić darmowy odbiór z domu, w dogodnym dla siebie terminie.
  3. Znajdujące się na terenie gminy szkoły otrzymują nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne w ramach Funduszu Oświatowego. Ważne jest również, że decydując się na współpracę z ElektroEko, gmina ma pewność rzetelności przeprowadzonych procesów zbierania i odzysku.

Program to również szansa na podniesienie poziomu edukacji i warunków nauki w lokalnych szkołach. Jak skorzystać z tej możliwości?

Placówki oświatowe organizują zbiórki elektrośmieci, na które rodzice i mieszkańcy przynoszą zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznny i w ten sposób zasilają Fundusz Oświatowy, gdyż za zebrane elektrośmieci otrzymują Kupony Funduszu Oświatowego. Każdy kupon przeliczany jest na punkty, które szkoła wymienia na pomoce naukowe lub wyposażenie sal lekcyjnych. Tym samym samorząd osiąga trzy korzyści – modernizację´ szkół i podnoszenie komfortu nauki, integrację´ społeczności lokalnych oraz ograniczanie nielegalnego pozbywania się zużytego sprzętu. Warto podkreślić, że celem programu „Moje miasto bez elektrośmieci” jest nagradzanie prawidłowych postaw mieszkańców, co prowadzi do dużo silniejszego utrwalania pozytywnych nawyków, niż karanie za złe postępowanie.

Dodam, iż program "Moje miasto bez elektrośmici" popierają najważniejsze instytucje tj. Ministerstwo Środowiska, Minister Edukacji Narodowej oraz Związek Miast Polskich.

Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w naszym programie.

 

Grzegorz Skrzypczak

Prezes Zarządu ElektroEko SA

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy