Patroni Honorowi

Minister Edukacji Narodowej

Ministerer Edukacji Narodowej reprezentuje jeden z najważniejszych resortów w Polsce, powołanych w celu wypełniania zadań należących do władz wykonawczych. Aktywności MEN są widoczne na wielu płaszczyznach m.in.: wychowania przedszkolnego, kształcenia zawodowego czy specjalnego, doboru podręczników wraz ze środkami dydaktycznymi oraz pomocy stypendialnej dla uczniów. Głównym celem przyświecającym działalności Ministra Edukacji...
Czytaj więcej

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska jest urzędem administracji państwowej. Jego misją jest współtworzenie polityki państwa, troska się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływ na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń. www.mos.gov.pl...
Czytaj więcej

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich jest organizacją o bogatych tradycjach międzywojennych. W latach 1917-1939 Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Związek prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami miejskimi. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach. Po...
Czytaj więcej

Patroni Medialni

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy