Zużyte świetlówki

Zgodnie z zapisem Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, elektrośmieci, w tym również świetlówki, uznawane są za odpady niebezpieczne. Oznacza to, że nie wolno wyrzucać ich do zwykłych kontenerów na śmieci – muszą być selektywnie zbierane, a następnie przetwarzane w specjalistycznych zakładach. Za wyrzucenie świetlówki do kosza grozi kara grzywny nawet do 5 000 złotych.

Zużytych świetlówek nie wolno wyrzucać do śmietnika! 

O zakazie wyrzucania informuje znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

 

90% każdej zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej.

Zawartość rtęci w świetlówkach wynosi od 3 do 15 mg. W całej Europie sprzedawanych jest 850 milionów sztuk tych lamp w ciągu roku. W Polsce zużycie świetlówek szacuje na niemal 40 milionów sztuk rocznie i oblicza się, że do naszego środowiska mogą trafić nawet 2 tony rtęci. Ponieważ świetlówki zawierają rtęć, traktowane są, jako odpad niebezpieczny.

Oznacza to, że zgodnie z prawem nie można wyrzucać ich do śmietnika – powinny być oddawane do punktów zbierania lub, przy zakupie nowych świetlówek, do sklepów. Rtęć ze stłuczonej świetlówki może przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem. Około 75% wchłoniętej rtęci zatrzymywane jest przez organizm i kumuluje się głównie w nerkach i wątrobie. Jej szkodliwy wpływ odbija się na ośrodkowym układzie nerwowym, a działanie jest bardzo trwałe.

Co zrobić ze zużytą świetlówkę?

Zużyte świetlówki przyjmują sklepy w ilości 1:1 oraz a w dowolnej ilości lokalne punkty zbierania elektrośmieci. Ich adresy można znaleźć na stronie urzędu gminy. W wybranych miastach Polskich realizowany jest przez ElektroEko program „Masz ZUŻYTĄ ŚWIETLÓWKĘ? Wrzuć ją do pojemnika z tym znakiem!” umożliwiający zarządcom nieruchomości oraz administratorom zamawianie specjalnych pojemników na świetlówki. Pojemniki te są ogólnodostępne i do nich także można wrzucać zużyte świetlówki.

Więcej informacji o zużytych świetlówkach a także lista specjalnych pojemników znajduje się na stronie www.zuzyteswietlowki.pl

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy