25 lipca

Ankieta Koordynatora

W maju br. przeprowadziliśmy ankietę programową wśród Koordynatorów odpowiedzialnych za realizację programu „Moje miasto bez elektrośmieci” w szkołach i przedszkolach. Ankieta była anonimowa i zawierała 5 pytań zamkniętych i 1 pytanie otwarte. Cieszy nas fakt, iż placówki potwierdziły, że chętnie uczestniczą w programie i uważają, że program powinien być kontynuowany. Kluczowym zainteresowaniem szkół i przedszkoli jest także Fundusz Oświatowy, z którego bardzo chętnie korzystają, choć niektórzy już boją się, że w okolicy trudno będzie znaleźć elektrośmieci, bo tak aktywnie prowadzili zbiórki:-). Większość placówek jest zadowolonych z dotychczasowej formuły konkursu, aczkolwiek, chętnie widziałyby go jako konkurs plastyczny, fotograficzny czy rywalizację on-line. Dziękujemy wszystkim Koordynatorom za udział w Ankiecie. Wszystkie odpowiedzi są dla nas bardzo cenne i posłużą w dalszym rozwoju programu. Przyjrzyjmy się szczegółowym wynikom Ankiety: