Ogólnopolski Program Edukacyjny "Moje miasto bez elektrośmieci" to autorski pomysł ElektroEko na realną pomoc dla samorządów we wdrażaniu zapisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikających z nowelizacji Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach.

Program adresowany jest do szkół podstawowych i przedszkoli oraz gmin. Placówki oświatowe otrzymują pakiety bezpłatnych materiałów edukacyjnych oraz mają możliwość korzystania z Funduszu Oświatowego, ramach którego mogą wyposażać szkoły w pomoce dydaktyczne. Natomiast samorządy w ramach programu mogą liczyć na budowę efektywnego systemu zbierania ZSEE.

W 2010 roku ElektroEko zainicjowało program zbiórki zużytych świetlówek kompaktowych z gospodarstw domowych. W największych polskich miastach na osiedla mieszkaniowe i do instytucji publicznych dostarczono specjalnie przygotowane pojemniki. Akcja została wsparta kampanią edukacyjną z wykorzystaniem materiałów drukowanych oraz mediów. Dotychczas program wdrożono w kilkunastu miastach: Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Aglomeracji Śląskiej (GOP).

Ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich, co do właściwego postępowania ze zużytym sprzętem. W ramach projektu od 2007 roku władze gmin udostępniają dozorowane miejsca, na których powstały punkty zbierania elektrośmieci. ElektroEko zapewnia odbiór i przetworzenie zgromadzonego sprzętu, a także szeroko zakrojone działania edukacyjne. Do tej pory przekaz kampanii dotarł do około 5 mln Polaków.

Ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych, realizowany w latach 2007-2010..Wzięło w nim udział 360 000 uczniów oraz 700 000 rodziców. W trzech edycjach uczestniczyło ponad  5 000 szkół, czyli ponad 30% wszystkich szkół podstawowych w Polsce. W ramach programu uczniowie oraz nauczyciele otrzymali bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych. Program realizowany był we współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Politechniki Warszawskiej.

Zainicjowane przez ElektroEko cykliczne wydarzenie pod nazwą Dzień Troski o Środowisko jest połączeniem akcji edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, dobrej zabawy dla całej rodziny oraz zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdorazowo przez cały dzień wydarzeniu towarzyszą występy znanych muzyków i artystów. Za przyniesione elektrośmieci rozdawane są świetlówki energooszczędne lub inne drobne gadżety. ElektroEko jest pomysłodawcą i Patronem Merytorycznym tej inicjatywy.


Edukacja domowaJestem zainteresowany/-a bezpłatnym programem edukacyjnym "Moje miasto bez elektrośmieci" do domowej edukacji ekologicznej.


szkoły podstawowejprzedszkola


Zapoznałem się z Regulaminem i zasadami korzystania ze strony internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz programyedukacyjne.pl

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928) przy ul. Locci 18, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, w tym głównie programów edukacyjnych realizowanych przez Adliner Sp. z o.o., zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Adliner Sp. z o.o.

TAK, chcę być informowany/-a e-mailowo o programach edukacyjnych Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928) przy ul. Locci 18 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji dotyczących programów edukacyjnych, wysyłanych przez Adliner Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Adliner Sp. z .o.o.