23 lipca

ElektroEko Mecenasem Polskiej Ekologii

Organizator konkursu "Przyjaźni Środowisku” przyznał ElektroEko tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Inicjatywa jest objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

ElektroEko zostało wyróżnione za wieloletnią działalność edukacyjną w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE).

Jury konkursu przyznało tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w uznaniu za wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci”. We wcześniejszych edycjach konkursu ElektroEko otrzymywało corocznie tytuł Promotora Ekologii za zorganizowanie:

  • Programu "Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”
  • Wystawy "Dwa światy elektrośmieci”
  •  Cyklicznego pikniku rodzinnego "Dzień troski o środowisko”. 

"Moje miasto bez elektrośmieci” to ogólnopolski projekt edukacyjny dedykowany gminom oraz znajdującym się na ich terenie placówkom oświatowym.

Dzięki współpracy z ElektroEko gminy mają szansę na wdrożenie efektywnego systemu zbierania elektrośmieci. Natomiast zaangażowane w działania edukacyjne szkoły mogą liczyć na atrakcyjne pomoce dydaktyczne (m.in. tablice multimedialne, rzutniki, elementy wyposażenia sal), finansowane z powołanego przez ElektroEko Funduszu Oświatowego.  Uczniowie i nauczyciele wiedzę na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami czerpią z bezpłatnie przekazanych materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie na potrzeby programu.

Co istotne - udział w programie nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez gminy czy szkoły. Całość finansowana jest bowiem przez ElektroEko.

W programie "Moje miasto bez elektrośmieci” uczestniczy 2 500 szkół z całej Polski. Patronat nad programem sprawują Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska oraz Związek Miast Polskich.

 


Edukacja domowaJestem zainteresowany/-a bezpłatnym programem edukacyjnym "Moje miasto bez elektrośmieci" do domowej edukacji ekologicznej.


szkoły podstawowejprzedszkola


Zapoznałem się z Regulaminem i zasadami korzystania ze strony internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz programyedukacyjne.pl

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928) przy ul. Locci 18, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, w tym głównie programów edukacyjnych realizowanych przez Adliner Sp. z o.o., zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Adliner Sp. z o.o.

TAK, chcę być informowany/-a e-mailowo o programach edukacyjnych Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928) przy ul. Locci 18 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji dotyczących programów edukacyjnych, wysyłanych przez Adliner Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Adliner Sp. z .o.o.