Założyciel Funduszu Oświatowego

Fundusz Oświatowy powołany został przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA., która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.).

Fundusz Oświatowy jest integralną częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, którego twórcą i organizatorem jest ElektroEko.

Kto może korzystać z Funduszu Oświatowego?

Z Funduszu Oświatowego mogą korzystać placówki oświatowe (przedszkola i szkoły podstawowe), które spełniają jednocześnie poniższe dwa warunki:

  • uzyskały zgodę Organizatora na przystąpienie do programu i zlokalizowane są na obszarze obsługiwanym przez Operatorów odbierających elektrośmieci,
  • przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje Miasto bez Elektrośmieci”,
  • realizują aktywnie działania edukacyjne i aktywnie uczestniczą w zbieraniu elektrośmieci.

Zasady działania Funduszu Oświatowego

Zasady działania Funduszu Oświatowego są bardzo proste:

  • placówka oświatowa (przedszkole, szkoła) realizuje program edukacyjny,
  • w ramach realizowanego programu prowadzone są aktywne zbiórki elektrośmieci, wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia,
  • masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko),
  • za zebrane elektrośmieci placówka oświatowa otrzymuje punkty odpowiadające rodzajowi oddanych odpadów,
  • punkty kumulowane są na indywidualnym koncie placówki oświatowej dostępnym po zalogowaniu na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl,
  • zebrane punkty wymieniane są przez placówki oświatowe na pomoce dydaktyczne z Katalogu Pomocy Dydaktycznych,
  • pomoce dydaktyczne dostarczane są bezpłatnie bezpośrednio do placówki oświatowej.

Fundusz Oświatowy

Nieograniczone wsparcie dla placówek oświatowych

Schemat działania Funduszu Oświatowego

Zebrane elektrośmieci przeliczane są na punkty Funduszu Oświatowego

Zebrane elektrośmieci wymieniane są przez placówki oświatowe na pomoce naukowe z „Katalogu pomocy dydaktycznych”

Wybrane pomoce naukowe dostarczane są bepłatnie przez ElektroEko na adres placówki oświatowej