Założyciel Funduszu Oświatowego

Fundusz Oświatowy powołany został przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA., która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.).

Fundusz Oświatowy jest integralną częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, którego twórcą i organizatorem jest ElektroEko.

Kto może korzystać z Funduszu Oświatowego?

Z Funduszu Oświatowego mogą korzystać placówki oświatowe (przedszkola i szkoły podstawowe), które spełniają jednocześnie poniższe dwa warunki:

  • uzyskały zgodę Organizatora na przystąpienie do programu i zlokalizowane są na obszarze obsługiwanym przez Operatorów odbierających elektrośmieci,
  • przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje Miasto bez Elektrośmieci”,
  • realizują aktywnie działania edukacyjne i aktywnie uczestniczą w zbieraniu elektrośmieci.

Zasady działania Funduszu Oświatowego

Zasady działania Funduszu Oświatowego są bardzo proste:

  • placówka oświatowa (przedszkole, szkoła) realizuje program edukacyjny,
  • w ramach realizowanego programu prowadzone są aktywne zbiórki elektrośmieci, wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia,
  • masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko),
  • za zebrane elektrośmieci placówka oświatowa otrzymuje punkty odpowiadające rodzajowi oddanych odpadów,
  • punkty kumulowane są na indywidualnym koncie placówki oświatowej dostępnym po zalogowaniu na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl,
  • zebrane punkty wymieniane są przez placówki oświatowe na pomoce dydaktyczne z Katalogu Pomocy Dydaktycznych,
  • pomoce dydaktyczne dostarczane są bezpłatnie bezpośrednio do placówki oświatowej.

Fundusz Oświatowy

Nieograniczone wsparcie dla placówek oświatowych

Schemat działania Funduszu Oświatowego

Zebrane elektrośmieci przeliczane są na punkty Funduszu Oświatowego

Zebrane elektrośmieci wymieniane są przez placówki oświatowe na pomoce naukowe z „Katalogu pomocy dydaktycznych”

Wybrane pomoce naukowe dostarczane są bepłatnie przez ElektroEko na adres placówki oświatowej


Edukacja domowaJestem zainteresowany/-a bezpłatnym programem edukacyjnym "Moje miasto bez elektrośmieci" do domowej edukacji ekologicznej.


szkoły podstawowejprzedszkola


Zapoznałem się z Regulaminem i zasadami korzystania ze strony internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz programyedukacyjne.pl

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928) przy ul. Locci 18, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, w tym głównie programów edukacyjnych realizowanych przez Adliner Sp. z o.o., zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Adliner Sp. z o.o.

TAK, chcę być informowany/-a e-mailowo o programach edukacyjnych Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928) przy ul. Locci 18 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji dotyczących programów edukacyjnych, wysyłanych przez Adliner Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Adliner Sp. z .o.o.