Zorganizuj zbiórkę elektrośmieci

Organizacja zbiórki elektrośmieci jest prosta, a daje zadowolenie oraz korzyści w postaci punktów Funduszu Oświatowego, które można wymienić na bezpłatne pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal.

Zaplanuj i przeprowadź zbiórkę elektrośmieci w swojej szkole czy przedszkolu.
Zamów bezpłatne materiały do promocji zbiórki. Rozdaj je rodzicom i dzieciom przed zbiórką. Materiały zamówisz wysyłając e-mail na adres: szkola@mmbe.pl lub przedszkole@mmbe.pl
Po zbiórce policz zgromadzony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pomocny będzie w tym formularz „Zlecenie odbioru elektrośmieci”.

Zamów odbiór elektrośmieci wskazując preferowany termin odbioru na jeden z trzech sposobów:

    • online poprzez profil na naszej stronie programu
    • wysyłając e-mailem skan „zlecenia odbioru elektrośmieci” na adres szkola@mmbe.pl lub przedszkole@mmbe.pl albo
    • wysyłając faksem „zlecenie odbioru elektrośmieci” pod numer (22) 885 60 99.
Zamówienie odbioru zostanie zarejestrowane. Po prawidłowym zarejestrowaniu „Zlecenia odbioru elektrośmieci” otrzymasz e-mail z potwierdzeniem jego przyjęcia a wyznaczony operator skontaktuje się w celu omówienia szczegółów odbioru elektrośmieci z placówki.
Pamiętaj o minimum logistycznym 500 kg – oznacza to, że operator przyjedzie po odbiór elektrośmieci tylko, gdy zbiórka osiągnęła masę 500 kg lub więcej.