Formularz zgłoszeniowy do programu
    "Moje miasto bez elektrośmieci"


    UWAGA: Na podany w formularzu adres e-mail koordynatora zostanie przesłana informacja z decyzją Organizatora, czy placówka została zakwalifikowana do realizacji programu "Moje miasto bez elektrośmieci". W programie mogą uczestniczyć wyłącznie placówki z miejscowości obsługiwanych przez operatorów współpracujących Organizatorem, dzięki czemu placówki będą mogły aktywnie korzystać z Funduszu Oświatowego.

    * Pola obowiązkowe