Mapa Eko-działań placówek oświatowych

Placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) uczestniczące w konkursie „Dzień bez elektrośmieci” powinny zamieścić reportaż zdjęciowy ze zbiórek zrealizowanych w terminie od 3 września do 30 listopada. Na podstawie zamieszczonych zdjęć Jury wybierze Laureatów konkursu. Należy pamiętać, żeby sfotografować każdy etap przeprowadzonych działań.Wszystkiego na temat działania, logowania i dodawania zdjęć do „Mapy Eko-działań” dowiecie się Państwo z poniższego pliku [pobierz]

Każdy nauczyciel/koordynator szkolny zamieszczający zdjęcia lub filmy na stronie programu oświadcza, że jest w posiadaniu zgód osób/lub opiekunów (w przypadku dzieci) na udostępnienie ich wizerunku. Otrzymane przez Organizatora materiały mogą być wykorzystane w celu promocji konkursu i programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Reportaże zdjęciowe należy opublikować do 14 grudnia 2019 r.

Dodaj Eko-działanie

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy