konkurs „DLACZEGO ELEKTROŚMIECI TO NIE SĄ ZWYKŁE ŚMIECI?”

W roku szkolnym 2020/2021 stawiamy na ekologiczną pomysłowość artystyczną!  Do przygotowania w ramach konkursu jest praca twórcza odpowiadająca na pytanie „Dlaczego elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci”. W konkursie mogą wziąć udział zarówno przedszkola jak i szkoły podstawowe.

Pracę można przygotować w jednej z trzech kategorii:

  • Kategoria praca plastyczna
  • Kategoria film
  • Kategoria piosenka

UWAGA: ZMIANIE ULEGŁY TERMINY KONKURSU!

Przygotowaną pracę należy wysłać do nas poprzez Formularz Konkursowy w terminie od 01 października 2020 r. do 14 maja 2021 r. do godz. 23:59.

Dodatkowo, do 14 maja 2021 r. do godz. 23:59.2021 r. placówka uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest do zamieszczenia jednego Ekodziałania na naszej Mapie Eko-działań.

Jak wybierzemy zwycięzców? Zgłoszone prace podane będą głosowaniu internautów od 21 maja 2021 r. do 4 czerwca 2021 r.

Spośród prac, które uzyskały minimum 100 głosów Jury wybierze te zwycięskie.

Ogłoszenie wyników konkursu: 11 czerwca 2021 r.

Powyższe zmiany ujęte zostały w aneksie do Regulaminu konkursu [>>>pobierz]

Nagrodzimy po jednej pracy z każdej kategorii. Każda zwycięska placówka otrzyma:

  • 10 500 punktów Funduszu Oświatowego, które można wymienić na dowolną pomoc dydaktyczną z Katalogu Pomocy Dydaktycznych
  • Kupon Sodexo o wartości 500 zł na doposażenie pracowni prowadzonej przez Koordynatora Programu

Przyznamy także 6 wyróżnień, w dowolnych kategoriach, gdzie każda zwycięska placówka otrzyma:

  • 2000 punktów Funduszu Oświatowego, na zakup dowolnych pomocy dydaktycznych z Katalogu Pomocy Dydaktycznych

Życzymy kreatywnych pomysłów i dobrej zabawy. Zapraszamy do udziału w konkursie!