Założyciel Funduszu Oświatowego

Fundusz Oświatowy powołany został przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA., która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.). 

Fundusz Oświatowy jest integralną częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, którego twórcą i organizatorem jest ElektroEko.

Kto może korzystać z Funduszu Oświatowego?

Z Funduszu Oświatowego mogą korzystać placówki oświatowe czyli przedszkola i szkoły (podstawowe i gimnazja), które spełniają jednocześnie poniższe dwa warunki:

  • przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”
  • realizują aktywnie działania edukacyjne i aktywnie uczestniczą w zbieraniu elektrośmieci.

Zasady działania Funduszu Oświatowego

Zasady działania Funduszu Oświatowego są bardzo proste:

  • placówka oświatowa (przedszkole, szkoła) realizuje program edukacyjny,
  • w ramach realizowanego programu prowadzone są aktywne zbiórki elektrośmieci, wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia,
  • masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko),
  • za zebrane elektrośmieci placówka oświatowa otrzymuje punkty odpowiadające rodzajowi oddanych odpadów,
  • punkty kumulowane są na indywidualnym koncie placówki oświatowej dostępnym po zalogowaniu na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl,
  • zebrane punkty wymieniane są przez placówki oświatowe na pomoce dydaktyczne z „Katalogu pomocy dydaktycznych”,
  • pomoce dydaktyczne dostarczane są bezpłatnie bezpośrednio do placowki oświatowej,
  • fundatorem pomocy dydaktycznych jest ElektroEko,

Warto podkreślić, że udział w Funduszu Oświatowym nie jest związany z żadnym zaangażowaniem finansowym ze strony placówek oświatowych, a ElektroEko opracowało i przygotowało zestaw dedykowanych materiałów edukacyjnych dostępnych dla placówek uczestniczących w programie.

Regulamin Funduszu Oświatowego do pobrania.

NASZE PROJEKTY

Organizator Patronat honorowy